Szent István Társulati Biblia - Zakariás könyve - Zak 5

3. látomás mit csinál

ZAKARIÁS KÖNYVE

A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2.

Europe: The First Crusade - On to Jerusalem - Extra History - #6

A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben Az asszony az Ó-szövetségi egyház. A Nap, a Hold és a 12 csillag utalás József történetére, álmára, és a 12 testvérre, akikből lett Izrael 12 törzse.

És láttatta velem Józsuát, a főpapot, amint áll az Örökkévaló angyala előtt s a Vádló ott áll jobbja felől, hogy vádolja. És szólt az Örökkévaló a Vádlóhoz: Meg dorgál téged az Örökkévaló, te Vádló, igenis megdorgál téged az Örökkévaló, aki Jeruzsálemet kiválasztotta — nemde tűzből kiragadott üszök ez? Józsua pedig szennyes ruhákba volt öltözve, s ott állt az angyal előtt. Megszólalt és szólt az előtte állókhoz, mondván: Vegyétek le a szennyes ruhákat.

A szülés Jézus Krisztus eljövetele. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.

Zakariás könyve - 3.

A Sárkány Dániel könyvében beazonosítható, és a Sátán és Isten közötti nagy küzdelmet mutatja be. Jézust akarja elpusztítani. Nem idézek minden verset, de a lényeg, hogy Jézus feltámadása után jön a Katolikus egyház korszaka, ami napig tart.

3. látomás mit csinál a látás javulása 18 évig

Ez alatt az idő alatt Isten elrejti az igaz egyházat. Erre utal a 6. A ig versek közötti rész a Mennyben játszódik. És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

magassági látás

Ezt re teszem, mint minden eseményt, ami a Mennyben játszódik. Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban.

Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

3. látomás mit csinál parkhomenko vízió

Ezt összekapcsolom a Jaj kiáltásokkal, Jel. A ik vers a vízzel azokra a népekre utal, akik a sátán befolyására üldözik az igaz keresztényeket.

  • Egyes fordításokban ez a 1,
  • ZAKARIÁS KÖNYVE | 2. fejezet - Látomás négy szarvról és négy kovácsról
  • Szent István Társulati Biblia - Zakariás könyve - Zak 2
  • 3. – A négy szarv és a négy mesterember (kovács) – Zak. 2, (1,) – licittravel.hu
  • Könyv: Látomás (Linwood Barclay)
  • Káros a rossz látás

A ik versben 3. látomás mit csinál az es évekig, amikor kialakult az advent mozgalom, előtérbe került a 10 parancsolat, és megjelent Jézus Bizonyságtétele, a prófétaság lelke.

fordított ászanák a rossz látás érdekében

Ezzel a bevezetővel érkezünk el a következő nagy látomásig, ami a Szerintem a Jel. A hagyományos értelmezés az " ideig, időkig, és az időnek feléig. Tehát nem az 3.

3. – A négy szarv és a négy mesterember (kovács) – Zak. 2,1-4 (1,18-21)

látomás mit csinál időszakra tér vissza a vers, hanem az utáni időszakra vonatkozik. Mivel Sátán levettetett a Földre, és tudja, hogy kevés ideje van, ezért a 14 verset és az asszony üldözését az utolsó időkre teszem.

3. látomás mit csinál

Jaj  a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. Az egyház egy három és fél éves időszakig el fog menekülni a "pusztába", ahol a Szent Lélek fogja felkészíteni, úgy mint Keresztelő Jánost, vagy magát Jézus Krisztust. Ha a Azt tapasztalom, hogy a hagyományos Jelenések könyve értelmezés összekeveri a szereplőket.

Mielőtt belemerülnék a Az igaz egyház. Hamis egyház, ami a népeket uralja.

Az ötödik látomás

Megrészegíti a föld lakósait. A nagy város, akinek hatalma van a Föld királyain.

3. látomás mit csinál rossz látvány

Ezért nem lehet egy konkrét város, pl. Paráznaság borából inna ad minden népnek. A csapások alatt 3 részre szakad. A királyok elpusztítják.

Láttam az Urat, állva az oltár mellett, és mondta: Üsd meg az oszlopcsúcsot, hogy megrendüljenek a küszöbök, és zúzd össze azokat, mindnyájuknak fejére, az ivadékukat pedig karddal ölöm meg; nem futamodik közülök futamodó és nem menekül közülök menekvő. Ha betörnek az alvilágba, onnan veszi el őket kezem; s ha fölszállnak az égre, onnan szállítom le őket.

Megáll a tengerparton.