Rőkés Béla: Látomás

3 sor az a látomás, Navigációs menü

Az első fatimai titok[ szerkesztés ] A Pokol Látomása: "Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, ami a föld alatt látszott. Emberi formájú démonok és lelkek voltak alámerülve, mint égő, átlátszó széndarabok, mind megfeketedett vagy bronz színben 3 sor az a látomás, a tűzvészben lebegtek, majd az égbe emelkedtek a lángok segítségével, amelyek belőlük indultak füstfelhőket okádva, majd körülvéve minket súlytalanul, fájdalmas és kétségbeesett sikolyok és nyögések közepette visszahulltak.

Nagyon megrémültünk, reszkettünk a félelemtől. A démonokat meg lehetett különböztetni, ijesztő és visszataszító hasonlóságukról a félelmetes és ismeretlen állatokhoz, mind fekete és átlátszó. A látomás hosszúnak tűnt, de pillanatnyi volt. Hogyan hálálhatnánk meg szeretett mennyei Anyánknak, aki első Megjelenésének útmutatásaival felkészített minket a Mennybe utazásra. Úgy gondolom, máskülönben meghaltunk volna a félelemtől és rettegéstől. Az első a pokol látomása volt.

A Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, melyről úgy tűnt, a föld alatt van. A tűzben elmerült ördögöket és lelkeket úgy láttuk, mintha átlátszó fekete vagy barna izzó szénparázs lettek volna emberi alakban, s hányódtak a lángok között, melyek mint hullámok vitték őket. Magukból az ördögökből és lelkekből is lángok, füstfelhő és szikrák csaptak ki.

Minden irányba hullottak, mint a szikrák hatalmas tűzvészben: súlytalanul és egyensúlyt vesztve. Közben reszketve jajgattak iszonyatukban és félelmükben, s kétségbeesetten kiáltoztak fájdalmukban. Az ördögök szörnyű és fölismerhetetlen állatok iszonyatos és visszataszító formájában mutatkoztak, átlátszóak voltak és feketék.

Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. És hála a mi jóságos Mennyei Anyánknak, aki korábban az első jelenéskor megígérte nekünk, hogy az Égbe visz, különben azt hiszem, meghaltunk volna az iszonyattól és a félelemtől. A második 3 sor az a látomás titok[ szerkesztés ] A második titok az az állítás, hogy az I. A második rész kéri Oroszország felajánlását a 3 sor az a látomás Szívnek: Láttad a Poklot, ahová a szegény, bűnösök lelkei kerülnek.

Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok 3 sor az a látomás meg fog menekülni és béke lesz. A háború a végéhez közeledik, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, egy rosszabb fog kitörni XI. Pius pápa méltósága alatt. Ha egy éjjel ismeretlen fényt láttok majd, tudjátok, hogy ez az a nagy jel Látóképességű folyadékkristályos monitor, hogy közeledik a világ megbüntetése a sok gonoszságáért, háborúval, éhínséggel, az Egyház és a Szentatya üldözésével.

Ennek megakadályozására jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati engesztelő szentáldozást. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva.

A jókat fel fogják áldozni; a Szentatya sokat fog szenvedni; nemzetek fognak elpusztulni. Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog.

Fátimai titkok

A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, s az megtér és a béke időszaka fog újra a világra köszönteni. A háborúkat és a 3 sor az a látomás közvetlen szembesítést, amelyek a nyugati demokráciák és a szovjet blokk között jött létre.

Néhány kritikus megjegyezte, hogy a "Jövendölés"-t nem hozták nyilvánosságra egészen augusztusáig, miután a 2. A L'Osservatore Romano Megmentésükre akarja bates nézet diagram Isten a világban az én Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszik, amit mondok nektek, sok lélek megmenekül és békéjük lesz.

A háború a vége felé jár; de ha nem hagyják 3 sor az a látomás Isten bántását, XI. Pius pápasága alatt egy másik, még rosszabb háború fog kezdődni.

Egy gondolat bánt engemet

Amikor egy éjszaka majd látjátok, hogy ismeretlen fény támad, tudjátok meg, hogy ez 3 sor az a látomás nagy jel, amit Isten ad nektek arra, hogy megbüntetni készül a világot bűneiért a háború, az éhínség, s az Egyház és a Szentatya ellen irányuló üldözések által.

Ennek megakadályozására kérem, ajánlják föl Oroszországot az én Szeplőtelen Szívemnek, s vezessék be az engesztelő szentáldozást elsőszombatonként. Ha teljesítik kéréseimet, Oroszország meg fog térni és békéjük lesz; ha nem, tévedéseit a világra fogja szórni háborúk gerjesztésével és az Egyház üldözésével.

A jók vértanúk lesznek, a Szentatyának sokat kell szenvednie, nemzetek fognak elpusztulni. Végül az én Szeplőtelen Szívem győzni fog.

3 sor az a látomás ami látást jelent mínusz 1

A Szentatya föl fogja ajánlani nekem Oroszországot, mely meg fog térni, és a világ egy békés korszakot kap ajándékul. A Szűzanya által kért felajánlást II. János Pál pápa a világ püspökeivel együtt ben megismételte. Lúcia szerint a Szent Szűz ez utóbbit fogadta el.

A harmadik fatimai titok[ szerkesztés ] A L'Osservatore Romano Diós István által készített fordítás: [5] A látnok Lúcia nővér levele: "J. Az A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasszonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással.

Az Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval mondta: 'Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat! Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt.

Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők. A kereszt két 3 sor az a látomás alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, melybe összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez közeledő lelkeket.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője

Kelt Tuyban, A Szűzanya ott is többször megjelent neki. Készült egy második elbeszélés is a harmadik titok nélkül. Lúcia nővér megmagyarázta Leiria-Fatima püspökének, hogy ezt még nem hozhatja nyilvánosságra. Piusz pápa és utóda, XII. Piusz pápa is foglalkoztak a fatimai jelenésekkel. Piusz pápát épp Piusz pápa felajánlotta Oroszországot Mária Szeplőtelen Szívének. Eközben Valladolid érseke, aki akkor a tuyi egyházmegyét vezette, azt mondta, hogy ne tegye.

Fátimai titkok – Wikipédia

Ebben a bizonytalan helyzetben ismét megjelent a Szent Szűz Lúcia nővérnek és megkérte, hogy írja le a harmadik titkot. A külső borítékra Lúcia nővér ráírta, hogy csak után bonthatja föl a lisszaboni pátriárka vagy a leiria-fatimai püspök. Ezután lepecsételt borítékban átadta Leiria-Fatima püspökének megőrzésre, aki elküldte a lisszaboni pátriárkának. János pápához a borítékot.

János pápa a levelet elolvasva, "kis habozás után" ezt mondta: "Várunk. Imádkozni fogok.

World of Warcraft : Cataclysm Cinematic Trailer HD HunSub

Majd megmondom, mit döntöttem. Pál pápa Angelo Dell'Acqua helyettes államtitkárral együtt elolvasta és visszaküldte a borítékot a Szent Offícium levéltárába, azzal az utasítással, hogy a szöveget nem szabad nyilvánosságra hozni.

Pál pápa egy napra elzarándokolt Fatimába, ahol megáldoztatta a coimbrai Szent Teréz karmelita kolostorból odahívott Lúcia nővért. Pál és I.

látás vitális ostrovsky

János Pál pápa halála után II. János Pál néven Karol Wojtyła lett a pápa. János Pál pápa ellen. Kórházi lábadozása alatt magához kérette a harmadik titkot tartalmazó borítékot.

Barna Júlia: téli látomás...

A pápa titkára, Dziwisz kérte, hogy hozzák el a pápának a kórházba a titkot tartalmazó borítékot. Franjo Šeper bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa két borítékot adott át a helyettes államtitkárnak, Eduardo Martinez Somalónak, aki elvitte azokat a kórházba: egy fehér borítékot Lúcia nővér eredeti, portugál nyelvű levelével, és egy narancsszínű borítékot, ami az olasz nyelvű fordítást tartalmazta.

3 sor az a látomás hogyan jelzik a távollátást és a rövidlátást

A levelet elolvasva a pápa magára ismert a "fehérbe öltözött püspök" alakjában. A pápa számára a fatimai jelenések első napja és a merénylet napja május Lúcia nővér személyesen megerősítette, hogy ez az egyetemes és ünnepélyes fölajánlás megfelelt a Szűzanya kívánságának.

Az ezredfordulón II. János Pál pápa és Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa a harmadik titok közzétételét tervezve megkérték Tarcisio Bertone bíborost, a Hittani Kongregáció titkárát, menjen el Lúciá nővérhez és győződjön meg a leírt harmadik titok hitelességéről.

János Pál pápa sajátkezűleg egy levelet írt Lúcia nővérnek, melyben arra kéri, hogy fogadja küldöttségét és őszintén válaszoljon kérdéseikre. A leiria-fatimai püspök fölolvasta a Szentatya levelét, amit Lúcia nővér még egyszer elolvasott és 3 sor az a látomás pápa kérését kézségesen fogadta. A bíboros megmutatta az őrzött levelet aminek borítékára Lúcia nővér ráírta, hogy csak után bonthatják föl és megkérdezte: "Miért éppen ?

A Madonna határozta meg ezt a dátumot? Most már jobban meg lehet érteni. Én leírtam, amit láttam, a magyarázat nem rám tartozik, hanem a Pápára.

Barna Júlia: téli látomás

A beszélgetés végén rózsafüzércsere történt: Lúcia nővér a Szentatyától kapott ajándékba egy rózsafüzért, ő maga pedig sajátkezűleg készített rózsafüzéreket adott át. A Szentatya nevében adott áldással zárult az összejövetel.

János Pál pápa boldoggá avatta Franciscót és Jácintát. Angelo Sodano bíboros államtitkár az ünnepi mise végén bejelentette, hogy a pápa kérésére a Vatikánban hamarosan nyilvánosságra hozza a Hittani Kongregáció a harmadik titokról szóló szöveget, megfelelő kommentárral.

Szimbolikus jelentésű: a XX. A "fehér ruhás püspök", akit 3 sor az a látomás katonák megölnek, maga II. János Pál, aki megmenekült a gyilkos merénylet után, mert Mária megoltalmazta. Másfél ezer püspök jelenlétében II. János Pál pápa ekkor felajánlotta a harmadik évezredet az Egyház Anyjának. Benedek nevet vette fel.

parfüm a látáshoz

Benedek pápa Fatimába látogatott. A repülőúton beszélt a harmadik fatimai titok értelméről: a harmadik fatimai titok nem korlátozódik a II. János Pál pápa elleni merényletre, hanem az egész egyház szenvedéseit jelzi előre. A leiria-fatimai püspök, António Marto a pápának ajándékozta a szentély által készített első hivatalos rózsafüzért, amely aranyból készült.