Az első látomás

A 6. látomás az

Tartalom

  Újra fölemeltem szemeimet és láttam s íme, négy szekér jön ki a két hegy közül, a hegyek pedig rézhegyek.

  a 6. látomás az

  Az első szekérben vörös lovak, a második szekérben fekete lovak; 3. Megszólaltam és mondtam az angyalhoz, ki velem beszélt: Mik a 6.

  látomás az, uram? Felelt az angyal és szólt hozzám: Az égnek négy szele ezek, melyek kijönnek, miután ott álltak az egész földnek Ura mellett.

  látásélesség hyperopia myopia a látás megelőzése iskolás korban

  Amelyikben a fekete lovak vannak, azok az észak országába mennek ki; a fehérek pedig utánuk mentek ki és a pettyesek a dél országába mentek ki. A barnák is kimentek és indulni kívántak, hogy bejárják a földet.

  Zakariás könyve - 6.

  Mondta: Menjetek, járjátok be a földet! És bejárták a földet.

  megszerzett rövidlátás gyógyítható látás 0 8 mi ez

  Hívott engem és beszélt hozzám, mondván: Lásd, azok, akik az észak országába mennek ki, lecsillapították lelkemet az észak országán. Lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván:  Fogadd el a számkivetettség részéről Cheldájtól, Tóbijától és Tedájától — menj te oda az nap, menj Jósijának, Cefanja fiának házába — akik Bábelből jöttek,  És szólj hozzá, mondván: Így szól az A 6.

  látomás az, a seregek ura, mondván: Íme egy férfiú, Sarjadék a neve és sarjadás lesz a helyéből: — az a 6.

  a 6. látomás az

  látomás az fölépíti az Örökkévaló templomát. Ő építi fel az Örökkévaló templomát és ő fog viselni fenséget, ülni fog, uralkodni a trónján, és lészen pap a trónja mellett és a béke tanácsa lészen kettejük között.

  A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi.

  A koronák pedig lesznek Chélemnek, Tóbijának és Jedájának meg Cefanja. És távoliak jönnek majd és építenek az Örökkévaló templomán, és megtudjátok, hogy az Örökkévaló, a seregek ura kiküldött engem hozzátok.

  Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ot hallgasd! A Szabadító apostolait elvetették és megölték, a tanításait megrontották, és Isten papsága elvétetett a földről. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig.

  Lészen ez, ha hallgatva hallgattok az Örökkévalónak, a ti Istenteknek szavára.