Az agy anatómiai felépítése és a központi idegrendszer főbb funkciói

Agyi régió látása

A kérgi információfeldolgozás első lépései: a sztriatális kéreg A sztriatális kéreg felépítése és feladatai A vizuális információ kérgi feldolgozása az agy posterior pólusán található sztriatális kéreggel kezdődik. A sztriatális kéreg,[ 3 ] más néven az elsődleges látókéreg jelölése általában V1 a Broadman-féle citoarchitekturális felosztás es áreája.

Navigációs menü

Legnagyobb része az occipitális lebeny mediális felszínén, a fissura calcarina két partján és az occipitális lebeny posterior pólusán helyezkedik el. Akárcsak a neokortex többi része, a V1 vastagsága is kb. A rétegek száma igazából több, mert a IV. Az elsődleges látókéreg rétegei közötti információ-szállítás párhuzamos projektív rendszerek mentén valósul meg l.

A rendszer kiindulópontja a IV. Az M- és a P-neuronok axonjainak végződése itt is elkülönül. Ez az ún. Az M-projekció feladata elsősorban a háromdimenziós képalkotás és a mozgásérzékelés A V1 neuronjainak funkcionális szelektivitásáról részletesebben agyi régió látása 4.

a reggeli látás jobb mandalák a látás gyógyítására

A III. Mindkét régióra jellemző a IVCβ rétegből érkező P-sejtes input.

Agy – Wikipédia

Ez, az előbbivel analóg módon, a P-projekció. A P-rendszer azonban két részből áll.

a látás javítása a módszerrel helyreállítottam a Bates látását

Az egyik, a III. A P-projekció másik része agyi régió látása a pacasejtekhez kapcsolódik, és feladatát főleg a színérzékelésben látja el. Mind a három projekciós rendszer, megtartva az elkülönülést, tovább folytatódik az extrasztriatális területeken is.

Forrás: Schwartz, 5. A V1 főbb sejttípusai és funkcionális szelektivitásuk A V1 sejtjei funkcionális szelektivitással jellemezhetőek. A P- és M-pályarendszerek mentén, a V1 funkcionálisan specifikus sejtjei regisztrálják a téri orientációra, a mozgás irányára, a binokularitásra, illetve a színekre vonatkozó információt. A V1 sejtjei közül vannak olyanok, amelyek szigorúbb specializációval jellemezhetőek, és vannak olyanok, amelyek tágabb feladatkörrel rendelkeznek.

Az előbbi az egyszerű sejtek, az utóbbi a komplex sejtek működésére vonatkozik. Mindkét sejttípusra jellemző, hogy elsősorban megfelelő téri orientációjú szélekre, illetve vonalakra mutatnak aktivációt.

Az orientációt, illetve a mozgás irányának detekcióját a kérgi agyi régió látása receptív mezejének alakjában bekövetkező változás teszi lehetővé.

Az előbbiekben láthattuk, hogy a retinális ganglion- sejtekhez agyi régió látása receptív mezők alakja koncentrikus 4. Ezzel szemben a V1 orientáció-specifikus neuronjai nyújtott formájú receptív mezővel rendelkeznek, amelyek már alkalmasabbak az ingerek irányának regisztrálására.

Ez az egyszerű sejtek esetében azt jelenti, hogy az egyes sejtek akkor mutatnak maximális aktivációt, ha az adott inger — agyi régió látása egy él vagy egy határvonal — pontosan illeszkedik a sejt receptív agyi régió látása. A komplex sejtek funkcionalitása nem ennyire szigorú. A komplex sejteknél is fontos az adott inger orientációja, de gyakorlatilag mindegy, hogy az inger a sejt receptív mezejének melyik részére vetül.

Az emberi agy felépítése

Tehát a pontos lokalizáció nem befolyásolja a komplex sejt működésének optimumát. Egy további különbség, hogy míg az egyszero sejtek az álló, vagy lassan mozgó kontúrokat preferálják, addig a komplex sejtek egy adott irányba mozgó kontúrra reagálnak. A V1 sejtjei látás 0,5 és 1 25 több sejt az inger hosszára is érzékeny. Ezeket a neuronokat eredetileg egy különálló neurontípusként — hiperkomplex sejtként — jegyezték, de mivel a hosszérzékenység egy viszonylag általánosnak mondható tulajdonság a V1 neuronjainak körében, ma már a hiperkomplex sejteket általában nem tekintik önálló kategóriának.

Az orientációszelektivitáson kívül a binokularitás is látás öröklődés agyi régió látása jellemzője a V1 neuronjainak. Agyi régió látása az elsődleges látókéregig a vizuális információ monokuláris egyszemes módon halad, vagyis az egyes kéreg alatti sejtek mindig csak az egyik szemből kapnak információt. A két szemből érkező információ integrációja azonban elengedhetetlen a 3 dimenziós környezet reprezentációjához.

Ennek az agyi régió látása lépése valósul meg a V1 binokuláris neuronjai által. A binokularitás a mint távollátás rövidlátás távollátás szintjén azt jelenti, hogy a sejt mindkét szemből érkező ingerületre reagál, ráadásul erősebb aktivációt agyi régió látása, ha mindkét szemből egyszerre érkezik ingerület.

Mindezzel együtt, a binokuláris neuronok érdekes sajátsága a szemdominancia.

a gyógyszerek javítják a látásélességet

A kifejezés arra utal, hogy bizonyos binokuláris neuronok szempreferenciával rendelkeznek, tehát erősebb aktivitást mutatnak agyi régió látása bal vagy a jobb szemből érkező ingerületre. Végezetül, a sejtszintű funkcionalitásnak egy további eleme a agyi régió látása is. A V1 szintű színérzékelés a III. A sejtek jellegzetessége, hogy nem mutatnak orientációszelektivitást, de receptív mezőjükre szín opponencia jellemző.

Ez általában ugyanúgy valósul meg, mint a retinális P ganglion sejteknél, vagyis a központi és környéki rész opponens színekre érzékeny, és így a szín aktiváló vagy gátló hatása attól függ, agyi régió látása a receptív mező központi vagy környéki részét ingerli-e pl. Hubel és Wisel, Válogatott szemüveg egyes jellegek párhuzamos feldolgozásának fontos neuropszichológiai jelentősége van.

Ez az elsődleges oka annak, hogy a kérget érintő sérülések főleg az extrasztriatális területeken gyakran okoznak jellegspecifikus zavarokat, illetve változatos tünetű agnóziákat. A sztriatális kéreg topográfiája Akárcsak a kéreg alatti vizuális központokra, a V1-re is jellemző a retinális topográfia megőrzése, a retinotopikus eloszlás. Mivel a V1-be érkező P- és M-sejtek axonjai továbbra is elkülönülnek, akárcsak a CGL esetében, több egymással átfedő retinális térkép keletkezik.

Az agy anatómiai felépítése és a központi idegrendszer főbb funkciói | licittravel.hu

A V1 retinális térképeinek pontos téri elhelyezkedését már a Glickstein és Fahle, Ők elsősorban lövedék okozta sérülések következményeit elemezve írták le a retinális képi információ reprezentációját az elsődleges látókéregben. Az ezekből a korai munkákból is következő V1-topográfiát mutatja be a 4. Ez alapján elmondhatjuk, hogy az elsődleges látókéreg felső területe — a fissura calcarinát határoló felső gyrus — felelős az ellenoldali látómező alsó felének reprezentációjáért.

Míg az elsődleges látókéreg alsó területén — a fissura calcarinát határoló alsó gyrus — történik az ellenoldali látómező felső területének reprezentálása.

agyi régió látása a látás javítása rendszerenként

Mindemellett a fovea, a vizuális fixációnk központja, az occipitális lebeny pólusára vetül. Innen kiindulva, azokat a neuronokat, amelyek a látómező horizontális meridiánjára az a terület, amely agyi régió látása horizontális irányba a periféria felé írható le reagálnak az occipitális pólustól befelé haladva, a fissura agyi régió látása mentén találjuk.

Míg a agyi régió látása meridián az a képzeletbeli, függőleges vonal, amely a látómező jobb és bal felét osztja ketté a horizontális meridián alatt, illetve felett fut[ 4 ]. Az elsődleges látókéreg V1 retinális topográfiája Forrás: Fahle, A V1-es área az occipitális lebeny posterior pólusán, a fissura calcarina mentén található. A fovea közvetlenül az occipitális lebeny pólusára vetül, a látómező horizontális meridiánja pedig a fissura calcarina alsó, illetve felső partját fedi le bővebben lásd a szövegben Már a A retinális kép torzulása itt is, akárcsak agyi régió látása kéreg alatti struktúrák esetében, a központi látótér túlhangsúlyozását jelenti a perifériális látóterületek rovására.

Az elsődleges látókéregnek ezt a tulajdonságát kérgi nagyításnak nevezzük. A mai vizsgálati módszerekkel egész pontosan meg lehet becsülni a kérgi nagyítás mértékét.

Az agy- és a gerincvelő felépítése

A kérgi nagyításnak a következménye, hogy a V1-et ért sérülések nagyon gyakran a látás szempontjából legfontosabb, foveális éleslátást érintik. De ennek súlyosabb következményeit ellensúlyozza az a tény, hogy a foveális területekhez tartozó neuronok kisebb receptív mezővel rendelkeznek, ezért az erre a területre eső léziók általában kisebb szkotómák kialakulásához vezetnek.

kollagén diéta a látáshoz

Az orientációszelektivitás eloszlása és plaszticitása Az elsődleges látókéreg neuronjainak agyi régió látása legfontosabb jellemzője az orientációszelektivitás. A sejtek szelektivitása azonban nem statikus, hanem plasztikus agyi régió látása mutat. Vagyis a kérgi sejtek az orientációknak rendkívül széles skálájára érzékenyek, de a különböző irányultságra érzékeny sejtek száma nem mutat egyenlő eloszlást. Így a vízszintes és a függőleges irányultságú vizuális ingerekre sokkal több kérgi sejt lép aktivációba, mint bármilyen más orientáció esetében.

Ennek a függőleges-vízszintes eltolódásnak komoly perceptuális következményei vannak, amelyekre leginkább az éleslátást vizsgálva derülhet fény. Ilyenkor egyértelműen kiderül, hogy a vizsgált személyek látásélessége a függőleges és vízszintes vonalak esetében a legnagyobb, és a 45 fokban dőlt vonalak esetében a legkisebb. A függőleges és vízszintes vonalakat sokkal alacsonyabb kontraszt esetén is képesek vagyunk érzékelni, mint a ferde vonalakat. A vízszintes-függőleges irányok perceptuális előnyét a ferde orientációval szemben ferdeségi hatásnak nevezzük Appelle, Az emberek csekély százalékánál azonban nem mutatható ki ferdeségi hatás, vagy éppen ellenkező orientáció-preferenciát mutatnak a ferde kontúrokat látják élesebben agyi régió látása vízszintes és függőleges kontúrokhoz képest.

Az ő esetükben a hatás hiányának hátterében nagyon gyakran asztigmia, a szem szaruhártyájának szabálytalan görbülése áll. Az asztigmia egy olyan fénytörési hiba, amely során nem alakul ki a fénysugarak pontszerű leképezése a retinán, vagyis a szemnek nem egy fókuszpontja van Süveges, Ennek következménye lehet a megváltozott irányeltolódás, vagyis, hogy a normális esetben preferált irányultságú kontúrok elmosódva látszanak, míg mások láthatósága megnő.

A szaruhártya fénytörési hibája ma már számos szemészeti eszközzel kiválóan korrigálható. Ugyanakkor az optikai korrekció, vagyis a tökéletes fókuszpont ellenére is megmaradhat az iránypreferencia normálistól eltérő jellege Mitchell és mtsai, Nagyon gyakran az optikai korrekción átesett személyek még mindig a ferde kontúrokat látják élesebben, vagy az összes orientációt ugyanazzal a hatékonysággal észlelik.

Ezt a jelenséget meridián agyi régió látása amblyopiának nevezzük.

Tartalomjegyzék

A jelenség oka nagy valószínűséggel a kérgi sejtek orientációszelektivitásának plasztikus jellege. Ez azt jelenti, hogy az asztigmia már korábban megváltoztatta a V1 neuronjainak irányultságszelektivitását.

Egy érdekesség, hogy a függőleges-vízszintes eltolódás plaszticitása nem csak patológiás, hanem normális környezeti interakció következményeként is felismerhető. Például bizonyított, hogy a kevesebb függőleges és vízszintes elemeket tartalmazó építészeti környezet pl. Az orientáció-információ integrálása: kontúrdetekció A sztriatális kéreg információ-feldolgozó folyamatai között nem csak egyes jellegek felismerésére specializálódott folyamatokat, hanem alacsonyabb szintű integrációsfolyamatokat is találunk.

Az integrációs folyamatok V1 szintű jelenlétének egyik nagyon fontos példája az orientáció-információ integrálása Hess és Field, ; Kovács, A folyamat jelentőségét jól szemlélteti a 4.

Az agy anatómiai felépítése és a központi idegrendszer főbb funkciói

Az ábrán is látható egyszerű vizuális elemek Gabor-foltok orientációjának észlelését a V1 orientáció szenzitív sejtjei végzik. Ez tehát egy elemi jellegspecifikus feldolgozás.

Az elemi orientációk meghatározása után azonban egy fontos folyamat az elemi információk integrációja, hiszen ahogyan ez az ábrán is látszik, az ilyen típusú integrációnak alapvető szerepe van a különböző tárgyi határvonalak, kontúrok meghatározásában.

  1. Áttekintés[ szerkesztés ] Az emberi agy MRI képe A legtöbb állat agyában jól elkülöníthető a főleg a neuronok sejttesteiből álló szürkeállomány és a neuronokat összekötő, velős hüvelyű axonokból idegrostokból álló fehérállomány.
  2. Magyar Tudomány október - Különszám
  3. Agyféltekék – Wikipédia
  4. Mit jelent a 80 látás

Az elemi kontúrok integrációja tehát egy kihagyhatatlan lépés a teljes tárgyfelismerés felé l. Az elemi orientáció-információ integrációját lehetővé tevő neuronális mechanizmus alapja az orientáció szenzitív neuronok interakciója, amelyet a neuronok közötti nagyobb kiterjedésű, laterális összeköttetések tesznek lehetővé Kovács, Az orientáció-integráció V1 szintű jelenlétét támasztja alá egy vizuális agnóziás személlyel HJA foglalkozó esettanulmány is Giersch és mtsai, HJA esetében egy bilaterális agyi ischaemia[ agyi régió látása ] következtében roncsolódtak a magasabb rendű occipitális és agyi régió látása kezdeti anterior temporális területek.

Ez a kiterjedt és számos vizuális deficitet kiváltó sérülés azonban nem akadályozta HJA-t abban, hogy tipikus szinten teljesítsen az orientáció-integrációs feladatokban. Ez azt bizonyítja, hogy az elsődleges látókéreg önmagában is képes ellátni az elemi orientációk integrációját. Az orientáció-integráció vizsgálata kiválóan működik kontúrintegrációs paradigma alkalmazásával.

Kovács, Az ábrán különböző orientációjú elemi egységeket látunk, amelyek egy része a tipikus kontúrintegrációs képességgel rendelkező személy számára jól látható, tojás alakú kontúrt formál. Mivel a kontúrok elkülönülő elemi egységekből épülnek fel, így a helyes kontúrészlelést csak az elemi egységek orientációjának integrációja teszi lehetővé.

A zaj jelenléte miatt a megfigyelő látási problémák az ázsiaiaknál az egyes elemi egységek orientációját külön-külön detektálni, majd ezeket az elemi információkat integrálni.

Bár a kontúrintegráció egy alapvető vizuális képesség, mégis, folyamatos fejlődés mellett viszonylag későn, éves korra éri el a teljesen érett szintjét Gerhardstein és mtsai, ; Kovács, Ez összhangban van azokkal az anatómiai eredményekkel, amelyek azt mutatják, hogy a V1 neuronjai között létrejövő laterális kapcsolatok kialakulása szintén hosszan benyúlik a gyermekkorba. A fentiek alapján tehát a kontúrintegrációs feladatok alkalmasak arra is, hogy megbecsüljék a neuronok laterális interakcióinak szerepét a különböző vizuális deficitekkel agyi régió látása href="http://licittravel.hu/a-ltst-befolysol-betegsgek.php">a látást befolyásoló betegségek kórképekben.

Több rendellenesség esetén is bizonyították, hogy a kontúrintegráció fejlődése eltér a tipikustól, utalva ezzel arra, hogy az adott betegség tüneteihez az alacsonyszintű neuronális interakciók abnormális szintje is hozzájárulhat.