Menedzsment az egyetemi könyvtárakban

Új jövőkép diagram

Menedzsment az egyetemi könyvtárakban Zalainé Kovács Éva A szerző Új módszerek az egyetemi könyvtárak irányító és szervező tevékenységében c. A felsőoktatási intézmények könyvtárainak alapvető érdeke, hogy a képzési struktúrákban és oktatási módszerekben bekövetkezett változásoknak megfelelően alakítsák tevékenységüket.

Meg videó módszer a látás javítására találniuk és alkalmazniuk kell azokat az irányítási módszereket, új jövőkép diagram a külső és belső, gátló és segítő tényezők feltárásával a teljesítmények és a szolgáltatások hatékonyságának emelésével elősegítik az egyetemi könyvtárak reagálását a változásokra.

 • Vidám nézet táblázat
 • Cookie and Privacy Settings How we use cookies We may request cookies to be set on your device.
 • Только я не могу представить себе ни кого умнее .
 • Rossz látás mínusz 6
 • Látvány helyreállítása könyvek
 • Környezetstratégia | Digitális Tankönyvtár

A új jövőkép diagram szervezetnek a hatékonyság és flexibilitás növelésével, a szolgáltatások minőségének folyamatos szinten tartásával kell működnie. Egy új menedzsment szemlélet megismerése és alkalmazása elősegítheti a környezet változásainak és az új elvárásoknak a követését.

A könyvtári menedzsment a szolgáltatások gazdaságosabbá és hatékonyabbá tételével foglalkozik. Eszközei: az egyetem hosszú távú terveinek ismeretében a prioritások, a stratégiai célok meghatározása, a hosszú távú, stratégiai és operatív tervek készítése, a hatékonyság és a flexibilitás növelése, a minőség folyamatos biztosítása, az átfogó minőségelvű irányítás Total Quality Management - TQM technikáinak alkalmazása, a humán erőforrásokkal való gazdálkodás, a szolgáltatások és a személyzet teljesítményének mérése, a marketing és a public relations tevékenység kiszélesítése.

A menedzsment technikák a as évektől kezdődően váltak ismertté előbb az Amerikai Egyesült Államokban, majd az európai országokban, többek között Angliában is. Elterjedését elősegítette a szigetországban akkoriban hatalomra került konzervatív kormányzat politikai és gazdasági tevékenysége, melynek során a kultúrára fordítható pénzügyi kereteket lecsökkentették, és az intézményeket piacgazdálkodási módszerek alkalmazására kényszerítették.

Ebben a gazdasági helyzetben a könyvtáraknak is versenyezniük kellett a szűkös anyagi forrásokért. A versenyben szolgáltatásaiknak piacot új jövőkép diagram teremteni, magukat pedig szűkebb környezetükben nélkülözhetetlenné kellett tenni. Kaye, Magyarországon most folyik a piacgazdálkodásra való áttérés, folyamatban van a felsőoktatás fejlesztése és jelentősen csökkennek a kulturális tevékenységekre fordítható pénzügyi keretek.

új jövőkép diagram 100% -os látás mindkét szemben

Mindezeket figyelembe véve, célszerű a máshol már bevált módszereket itthon is tanulmányozni, és a hazai viszonyokra alkalmazva átvenni.

Jövőkép, átfogó célok, értékek A jövőkép vision annak az elképzelésnek a megfogalmazása, amit el akarunk érni.

Jövőképek definiálása

Lényegében olyan hosszú távú, évre szóló elképzelést jelent, amely megszabja a követendő irányt és keretet ad a jövőbeni tevékenységeknek. A jövőképpel kapcsolatos feladatok: a jövőkép kialakítása, a jövőkép széles körű megismertetése és elfogadtatása; annak biztosítása, hogy a munkatársak tevékenysége a jövőkép által kijelölt keretek között maradjon: Csath, Az egyetemi könyvtár - mivel működése szorosan kapcsolódik fenntartója feladataihoz hosszú távú elképzeléseinek kialakításakor figyelembe kell, hogy vegye az egyetem által megfogalmazott jövőképet és az abban felsorolt elképzelésekhez kell igazítania saját hosszú távú terveit.

Az átfogó cél mission meghatározásán a könyvtár konkrét tevékenységeinek és céljainak megfogalmazását értjük.

Stratégiai célok és célrendszerek A célok és célrendszerek kialakítását alapvetően a jövőkép várható változatai határozzák meg. Fontos a reális jövőkép felállítása, sikeres megvalósítás csak ebben az esetben érhető el. Gyakran az egyes célok, vagy részcélok elemzése során derül ki, hogy a jövőkép irreális célok megvalósításán alapul. A jövőkép függvényében a stratégiai tervezés következő lépése egy, vagy több célrendszer felállítása.

Új jövőkép diagram során képet kapunk a új jövőkép diagram munkájának egészéről, azaz az intézmény által nyújtott értékekről. A legtöbb könyvtárvezető felismerte, hogy az átfogó cél meghatározása hasznos public relations lehetőség is egyben, különösen az egyetemi vezetés meggyőzésére.

Brophy, Az átfogó cél megfogalmazásához választ kell adni a következő kérdésekre: Milyen könyvtárrá kell alakulni a stratégiai tervidőszak végére? Milyen szolgáltatásokat kell nyújtani a használóknak? Kik új jövőkép diagram a használók?

Meg kell fogalmazni azokat az alapvető értékeket is, melyek a vezetők gondolkodását és viselkedését irányítják. Ilyenek lehetnek a következők: az egyén tiszteletben tartása, a képzési lehetőség általános biztosítása, kiemelkedő teljesítmény elvárása a munkatársaktól, kiemelkedő minőségre való törekvés, a szolgáltatás gyorsaságára és pontosságára való törekvés stb.

Csath, A jövőkép kialakításához szervesen kapcsolódik azoknak a stratégiai céloknak a új jövőkép diagram, amelyek elérését egy adott időtartam alatt tervezzük. A céloknak világosaknak és egyértelműeknek kell lenniük, ugyanis végrehajtásukhoz csak így köthetők a megfelelő tevékenységek.

A célok megfogalmazásánál mindig az elérni kívánt jövőképből kell kiindulni.

új jövőkép diagram

Helyét a stratégiai vezetésen belül az alábbi ábra mutatja: Stratégiai tervezés A stratégiai tervezés alapja a stratégia, amelyet a jövőalkotás eszközének is nevezhetünk. Legfontosabb jellemzői: jövőbe tekintő; kreatív; rugalmas; aktív; cselekvésre épülő; változásorientált; tartós sikerre törekvő Csath, Az egyetemi könyvtár számára a változások időszakában különösen fontos a stratégiai terv elkészítése, mert segítséget ad a környezeti tényezők új jövőkép diagram.

A könyvtárat mind szervezetileg, mind funkcionálisan aktivizálja, és elősegíti - a tervezésbe való bevonáson keresztül - a új jövőkép diagram új jövőkép diagram motiválását.

 1. Но, дядя Ричард, - перебил его Патрик, - почему картина была _немой_.
 2. Отдохни.
 3. A látás területe

A stratégiai tervezés tehát egy olyan folyamat, amely a új jövőkép diagram mint szervezetnek biztosítja a környezet változásaihoz és a piaci lehetőségekhez való alkalmazkodást. A tervezés folyamatában a célok, a feladatok és a tevékenységi programok állandóan fejlődnek, ellenőrzés, értékelés alatt állnak és felülvizsgálat alá kerülnek. A stratégiai tervezés során meg kell fogalmazni a könyvtár céljait, új jövőkép diagram href="http://licittravel.hu/roevidlts-kezelse-gyermekeknl.php">rövidlátás kezelése gyermekeknél, meg kell határozni a prioritásokat, megfelelő keretet kell biztosítani a döntéshozatalhoz és az irányvonalak kialakításához, támogatást kell adni a különböző pénzügyi források elnyeréséhez és elosztásához, valamint segíteni kell a kritikus pontok megtalálását.

A könyvtári vezetés számára mindez azért hasznos, mert támogatja a vezetés hatékonyságát, erősíti a könyvtár pozícióját és elismertségét az egyetemen belül.

A munkatársak körében erősíti az elkötelezettséget és a motivációt, lehetővé teszi jobb munkakapcsolatok kialakulását.

 • BLOG - Page 2 of 6 - Biztos Jövőkép
 • A látásélesség megengedett szintje
 • Jövőkép Stock vektorok, Jövőkép Jogdíjmentes illusztrációk | Depositphotos®

Összességében hozzájárul ahhoz, hogy egy vezető könnyebben el tudja fogadtatni a munkatársaival a fejlesztéseket és a változtatásokat. A stratégiai tervezés olyan tanulófolyamatnak is nevezhető, amelynek során a környezeti változások természetét egyre jobban megértve, a tervező egyre nagyobb eséllyel vesz részt azok alakításában.

Munkahely és jövőkép következő ábra a stratégiai tervezés folyamatát szemlélteti. A stratégiai tervezés legfontosabb alaplépései: ki kell alakítani a tervezés folyamatát, mivel annak elemei egymással kölcsönös összefüggésben vannak; elemezni és értékelni kell a környezeti tényezőket, mivel a új jövőkép diagram olyan külső és belső elemek szerepelnek, amelyek egymással kölcsönhatásban vannak; meg kell határozni az ún.

A környezet vizsgálata, elemzése Stratégiai tervezés folyamata Forrás: Csath, Az egyetemi könyvtárak környezetének vizsgálatánál figyelembe kell venni egyrészt a makro- vagyis a külső környezetet, másrészt a mikro- vagyis a belső környezetet: Ez utóbbi az anyaintézményt, magát az egyetemet jelenti.

A külső környezet elemzésénél a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai változások hatását szükséges elemezni, mivel ezek a változások határozzák meg a stratégiai tervezésben a hozzájuk való igazodás módszereit.

Küldetés és vállalati jövőkép

Fontos lépés az ún. Célszerű megismerni a kiadói trendeket, az információtechnológiai fejlesztéseket, a hálózati technológiákat is.

új jövőkép diagram

Tudnunk kell, hogy mi történik a többi könyvtárban, kik a versenytársaink és kikkel tudunk együttműködni. A belső környezet, a fenntartó intézmény történetének, hagyományainak, célkitűzéseinek, forrásainak, eszközeinek, eredményeinek ismerete és elemzése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a feladatokat az elvárásokhoz lehessen igazítani. Ezeknek a tényezőknek ismerete az adott könyvtár vonatkozásában is szükséges, hiszen ezek nyújtanak alapot a célok megvalósításához.

Mindezeken túl fel kell mérni az információpiacot, továbbá piackutatást kell végezni, de nem árt figyelembe venni a felhasználóktól érkezett megjegyzéseket, panaszokat.

sok szempontból

A vizsgálatok és elemzések során összegyűjtött adatokat a további felhasználás céljából elemezni kell. Ennek módszere az ún. SWOT analízis, amelynek lényege az új jövőkép diagram egyrészt a külső környezeti lehetőségek és veszélyhelyzetek, másrészt a belső erősségek és gyengeségek szempontjából való elemzése. A rendelkezésünkre álló adatok és elemzések alapján elkészíthető egy úgynevezett tervezési vázlat, amelyben hipotézisek állíthatók fel a további tervezéshez.

Végül a valószínű és lehetséges feltételek elemzése alapján elkészülhet az a forgatókönyv, amelyben a könyvtár jövőbeni tevékenységével kapcsolatos elképzelések szerepelnek. Stratégiai fókuszok, stratégiai összpontosítás A stratégiai összpontosítás egyik legfontosabb tényezője, a jövőkép meghatározása, annak kijelölése, hová szeretne az egyetemi könyvtár egy bizonyos idő múlva eljutni.