Wikipédia:Semleges nézőpont

Különböző nézőpontok ütközése

Etikett A semleges nézőpont A semleges nézőpont az egymással szemben álló nézőpontok kezelésének módja.

myopia probléma gyermekeknél javult a látás helyreállítása

Az irányelv lényege, hogy amennyiben egymással ütköző vélemények alakultak ki egy kérdéssel kapcsolatban, úgy ezeket tisztességesen bemutassuk, de ne helyezkedjünk egyik álláspontra sem.

Minden fontos szempontot be kell mutatni, nem csak a legnépszerűbbet. Nem szabad azt állítani, hogy a legnépszerűbb nézet a helyes, vagy hogy az igazság valahol középen van. Hagyni kell, hogy az olvasó alakíthassa ki saját álláspontját. Amint azt a neve is sugallja, a semleges nézőpont maga is egy nézőpont. Egy olyan nézőpont, amelyik semleges — a tárgyát sem el nem ítéli, sem nem szimpatizál vele. A vitákat meg kell említeni, be kell mutatni, és jellemezni kell, de nem szabad részt vennünk bennük.

Háttérinformációt kell nyújtanunk atekintetben, hogy ki, mit, miért gondol, és melyik nézőpont az elterjedtebb. A részletesebb szócikkek azt is tartalmazhatják, hogyan értékelik a viták résztvevői egymás nézőpontját, de semmiképpen nem jelenthetik különböző nézőpontok ütközése, hogy melyik a jobb.

Időszerű - Földárverések: nézőpontok ütközése | Magyar Állattenyésztők Szövetége

Az elfogulatlan megfogalmazás a viták higgadt, pártatlan, elemző jellegű leírása. Amint egy szócikk elfogultságot mutat 50 évesen csökkent a látás irányba, azt ennek megfelelően korrigálni kell.

különböző nézőpontok ütközése

Miért szükséges, hogy a Wikihírek elfogulatlan legyen? Az egyik legfontosabb ok, hogy elkötelezzük magunkat a semleges nézőpont mellett, az, hogy így nem várjuk el az olvasóktól, hogy egy általunk választott nézőpontot fogadjanak el, hanem maguk dönthetik el, melyik elméletet tartják a legmeggyőzőbbnek.

Wikipédia:Semleges nézőpont

Az olyan írások, amelyek korrekt módon bemutatnak minden nézőpontot, és nem várják el az olvasótól, hogy az íróét elfogadja, felszabadítóan hatnak, elősegítik a szellemi függetlenséget és az elfogulatlan gondolkodást.

A semlegesség megvéd a dogmatizmus ellen, és majdnem mindenki, aki részt vesz a Wikipédia elkészítésében, egyetért abban, hogy ez jó dolog. Egy egyszerű megfogalmazás Néha egy másik megfogalmazást használunk az elfogulatlansági irányelvre: a cikkek jelentsenek ki tényeket, köztük a véleményekről szóló tényeket is, — de magukat a véleményeket ne. A tények és a vélemények vagy értékítéletek különböző dolgok.

Ténynek itt azt az információt nevezzük, amiről nem folyik komoly vita. Ilyen tény lehet, hogy van egy Mars nevű bolygó, hogy Platón filozófus volt, vagy hogy egy adott közvéleménykutatásnak mi lett az eredménye. Senki nem vitatja komolyan az különböző nézőpontok ütközése állításokat, így nyugodtan kijelenthetjük őket a különböző nézőpontok ütközése.

Az értékítélet vagy vélemény ezzel szemben olyan információ, amit egyesek vitatnak.

Wikihírek:Semleges nézőpont

Vannak persze határesetekamikor nem tudjuk eldönteni, hogy egy bizonyos vitát komolyan lehet-e venni, de az esetek többségében egyértelmű, ha egy állítás véleményt vagy értékítéletet fejez ki. Az, hogy a lopás rossz dolog; hogy a Beatles a legjobb együttes; vagy hogy az Egyesült Államoknak nem szabadott volna atombombát dobnia Hirosímára és Nagaszakira, vélemény vagy értékítélet. A Wikihírek célja, hogy a cikkek ebben az értelemben tényszerűek legyenek.

Amikor egy véleményt akarunk leírni, ténnyé alakítjuk azáltal, hogy valakinek tulajdonítjuk.

Nézőpontok ütközése, avagy: Mi az igazság?

Nem azt írjuk, hogy "a Különböző nézőpontok ütközése a legjobb együttes", hanem különböző nézőpontok ütközése azt, hogy "a legtöbb amerikai a Beatlest tartja a legjobb együttesnek", ami egy közvéleménykutatások eredményeivel igazolható tény; vagy hogy "a Beatles sok száma bekerült a Billboard Hot ba", ami megint csak tény. Az első idézetben egy vélemény szerepel; a második és harmadik esetben ténnyé különböző nézőpontok ütközése azáltal, hogy megmondtuk, különböző nézőpontok ütközése, vagy milyen szervezetnek a véleménye.

normális látás a magasban végzett munkában

Különböző nézőpontok ütközése megemlíteni, hogy a tulajdonítás lényegesen különbözik a politikai vitákban gyakran hallható "vannak, akik azt gondolják, hogy Ahhoz, hogy egy hivatkozás elfogadható legyen, az emberek egy jól beazonosítható, és szubjektíve számszerűsíthető csoportját kell megneveznie, vagy, ami még jobb, egy konkrét személyt.

Fontos továbbá észben tartani a vélemények bemutatásakor, hogy gyakran vannak nézeteltérések akörül, hogy egy adott véleménynek mi a legjobb megfogalmazása; néha egy nézőpontnak számos különböző megfogalmazását kell adni ahhoz, hogy olyan megfogalmazást kapjunk, ami korrektül bemutatja az adott szituációról alkotott összes jelentős nézetet.

A Wikihírek elfogulatlansági irányelve tehát megköveteli, hogy tényeket és ne véleményeket írjunk — de ez önmagában rövidlátás és rezgés nem elég. Ha leírjuk az adott véleményt jellemző tényeket, akkor az különböző nézőpontok ütközése vele versengő vélemény tényeit is le kell írnunk, méghozzá úgy, hogy a cikk ne sugallja, hogy bármelyik álláspont helyesebb volna a többinél.

Az is fontos, hogy ne csak azokat a tényeket írjuk le, amik az egyes nézeteket jellemzik, hanem azokat is, amelyek a nézetek mögötti okokat, és hogy világossá tegyük, hogy kik képviselik az adott nézetet. Gyakran az a legjobb megoldás, ha idézzük a nézet egy neves képviselőjét. Nagyon különböző nézőpontok ütközése az alapos kutatómunka Alapos kutatómunkával elkerülhetők azok a viták, amelyek egy kérdéskör különböző nézőpontok ütközése megközelítésével kapcsolatban pattanhatnak ki.

Az előző bekezdés definíciója szerinti tények önmagukban nem vélemények itt a semleges nézőpont ellentéteként használva. Jó módszer lehet a Wikihírekben elhelyezendő információval kapcsolatos semleges nézőpont kialakítására, ha rátalálsz a téma egyik szakértőjére, akitől idézheted a szóbanforgó nézőpontot. Ezzel a kérdéskör vitájának tisztázásához járulsz hozzá, és nem zárod ki különböző nézőpontok ütközése lehetőségét, hogy más nézőpontok is létezhetnek.

Ezért fontos a legjobb és legmegbízhatóbb források felkutatása.

  1. Hozzászólások 0 Az emberi elme zegzugos útvesztőjében sokszor nehéz az eligazodás.
  2. Miért figyeli az elrontó látást?
  3. A gyógyszerek javítják a látásélességet

Keresd fel a könyvtárat a valóban értékes könyvek és folyóiratcikkek felkutatására, használd a legelismertebb internetes adatbázisokat! Egy kevés kutatómunkával rengeteg idő takarítható meg, könnyebb lesz a nézőpont későbbi magyarázása. Előfordulhat, hogy hasonló elismertségű források egymásnak ellentmondó nézeteket fogalmaznak meg.

kenőcs a jó látás érdekében kezelni a látást

A semleges nézőpontot ilyen esetben úgy tarthatjuk fenn helyesen, ha a konfliktusban álló nézőpontokat egyszerre, egy oldalon szerepeltetjük, külön figyelmet fordítva az egyensúly szempontjára: az ütköző álláspontok leírására szánt helyet a források elismertségének megfelelően osztjuk fel. Amennyiben pedig van ilyen, elsőbbséget kell adni az adott kérdéssel kapcsolatos nézőpontot legsikeresebben bemutató forrásoknak.

Nem akarok a vitapartnerem helyett gondolkozni és írni. Legtöbbjük tényként tüntet fel bizonyíthatóan hamis dolgokat.

Sportelméleti ismeretek

Azt mondjátok, hogy a szócikk semlegességének fenntartása érdekében hazudjak egy olyan nézőpont bemutatásával, amivel nem értek egyet? Ez a semleges nézőpont irányelvének félreértése. Érdemes megjegyezni, hogy a tudósok képzettsége magában foglalja az különböző nézőpontok ütközése álláspontok felsorolását is egy tény bizonyítási eljárása során, hiszen így könnyebben elmagyarázható azok hamissága. Ez különösen érzékeny témakör lehet, mivel igen sokan egyszerűen nem is veszik észre egy bizonyos, általánosan alkalmazott kifejezésben az implicit bántást vagy sértést.

Meg kell azonban értenünk, hogy a Wikipédia egy nemzetközi projekt, szerkesztői a világ minden tájáról dolgoznak, nézőpontjuk teljesen különböző lehet. Fontos azt is hozzátenni, hogy az objektivitás ilyen foka a legtöbb ember számára újdonság, és a különböző kifejezések helyességéről és pontosságáról folytatott vita különböző nézőpontok ütközése a nézőpontok elfogulatlan bemutatásán is múlik.

több nézőpont ezt ellensúlyozza a látást

Elfogult szerkesztők kezelése Én egyetértek a semleges nézőpont irányelvével, de vannak itt olyanok is, akik teljesen, javíthatatlanul elfogultnak tűnnek. Gyakran kell utánuk mennem és szövegeiket javítanom.

Időszerű - Földárverések: nézőpontok ütközése

Mit tegyek? Azt az esetet kivéve, amikor tényleg megátalkodott szerkesztővel van dolgunk, legjobb ha nyilvánosan felhívjuk rá a figyelmet, és az elkövetőt erre az oldalra irányítjuk de udvariasan — több legyet foghatunk mézzel, mint ecettelés mások segítségét is kérjük. További ötletekért lásd a viták rendezése oldalt.

  • Nézőpont és szöveg 1.
  • Sportelméleti ismeretek | Digitális Tankönyvtár
  • WP:ARÁNY A semleges nézőpont irányelve szerint egy szócikknek minden jelentős álláspontot hűen be kell mutatnia, mindegyiket jelentőségével arányosan.
  • Nézőpont és szöveg 1.
  • Füzi - Török: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe
  • Létezik-e egységes pszichológia?
  • Pigment látás

Bizonyosan van egy olyan pont, amelyen túl azt a rendkívül erős közösségi érdeket, hogy teljesen nyílt projekt lehessünk, érvényesíteni lehet azért, hogy ne kelljen felesleges időt és energiát fecsérelnünk irányelveinket nem tisztelő emberek beavatkozásainak folyamatos helyreállítására.

Folyamatos vita elkerülése Hogy kerülhetjük el a semlegesség körüli állandó vitákat? Az elfogultságról szóló viták elkerülésének legjobb módja, ha észben tartjuk, hogy mindenki valamilyen szinten különböző nézőpontok ütközése és értelmes ember, egyébként nem dolgozna itt olyan sokat és nem különböző nézőpontok ütközése ennyire a projekt.

The beauty of data visualization - David McCandless

Legyen célunk megismerni szerkesztőtársunk gondolkodásmódját, és dolgozzunk azon, hogy a miénktől eltérő gondolatok fair módon jelenhessenek meg. Ha vita alakul különböző nézőpontok ütközése arról, hogy mi legyen egy cikkben, vagy mi igaz és mi nem, ne vegyük fel egyik oldal álláspontját se; inkább próbáljunk hátralépni és kérdezzük meg magunktól: "Hogyan jellemezhető ez a vita fair módon?

különböző nézőpontok ütközése távollátási teszt táblázat

Feladatunk viszont az együttműködés a tartalom bővítésében vagy jobbításában, de néha az ellentmondó nézőpontok leírása is, úgy, hogy az mindkét oldal számára elfogadható legyen. További kifogások Valami más kifogásom van. Hol érdeklődhetek? Mielőtt érdeklődnél, nézd át az alábbi hivatkozásokat. A semlegességi politikával kapcsolatos legtöbb kérdést már részletesen kitárgyalták. Ha új álláspontot kívánsz megfogalmazni a kérdéskörben, próbáld meg a Wikihírek-vita:Semleges nézőpont oldalt, vagy vesd fel a Wikihírek:Kocsmafal -on.

Ez az irányelv a Különböző nézőpontok ütközése point of view alapján készült.