A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN: A látomás - licittravel.hu

Látomás 1 5 olyan

Látomás a négy vadállatról Dán 7,1 Baltazárnak, Bábel királyának 1.

Új fordítású revideált Biblia

Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: Dán 7,2 Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt.

Dán 7,3 A tengerből négy hatalmas vadállat bukkant fel. Mindegyik különbözött a másiktól.

milyen hátrányai vannak a gyenge látásnak

Dán 7,4 Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. Dán 7,5 A második vadállat, lám, olyan volt, mint a medve; félig fölegyenesedett, s a szájában a fogai között három borda volt.

Ez párduchoz hasonlított. Hátán négy madárszárnya volt.

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája

E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott. Dán 7,7 Ezután, íme, éjszakai látomásomban egy negyedik vadállatot is láttam. Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt. Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt.

Dán 7,8 Amint a szarvakat figyeltem, lám, még egy kis szarv nőtt ki közöttük.

mit jelent a látás 0 08

De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek. Lám, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj.

Az első látomás

Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról Dán 7,9 Amint néztem, egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

Dán 7,10 Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren látomás 1 5 olyan előtte.

A mennyek nyitva állnak

Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Dán 7,11 Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett, magam láttam, hogy megölték a vadállatot, testét darabokra vágták és tűzre vetették. Dán 7,12 A többi vadállat is elvesztette hatalmát, de egy meghatározott időre még életben maradhattak.

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája Írta: Henry B.

Dán 7,13 Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia.

A megtört szív felkészült szív

Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Dán 7,14 Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Látomás 1 5 olyan örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. A látomás magyarázata Nekem, Dánielnek emiatt megrendült a lelkem, s elmém látomásai megzavartak. Dán 7,16 Odamentem az ott állók közül az egyikhez, és megbízható felvilágosítást kértem tőle mindezek felől.

EZÉKIEL KÖNYVE

Dán 7,18 De a Fölséges szentjei nyerik el a királyságot, és az országot örökké birtokolni fogják, örökkön-örökké. Fogai vasból voltak, karmai meg bronzból.

látási problémák az ázsiaiaknál a látásteszt-diagram méretei

Falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a hipotalamusz és látás. Dán látomás 1 5 olyan Továbbá a fején levő tíz szarvról, s arról a másikról, amely kinőtt és amely előtt a három szarv lehullott. Ennek szemei voltak, és fennhéjázón beszélő szája, és nagyobbnak látszott, mint a többi szarv.

Dán 7,21 Láttam, hogy ez a szarv hadat viselt a szentek ellen, s legyőzte őket, Dán 7,22 míg el nem jött az Ősöreg, és igazságot látomás 1 5 olyan szolgáltatott a Fölséges szentjeinek, s míg el nem érkezett az idő, és a szentek el nem foglalták a királyságot.

Ez felfalja, összetiporja és szétzúzza az egész földet. Dán 7,24 A tíz szarv ezt jelenti : ebből az országból tíz király jut hatalomra. Utánuk pedig egy másik kerül uralomra. Myopia mínusz kezelés különbözik a többiektől, és három királyt megaláz. Dán 7,25 Beszédeket mond a Fölséges ellen, és eltiporja a Fölséges szentjeit.

Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan látomás 1 5 olyan kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre.

A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN: A látomás

Dán 7,26 Akkor ítéletet tartanak, s megszűnik uralma, széttiporják, úgyhogy végleg megsemmisül. Dán 7,27 Azután a Fölséges szentjeinek népe nyeri el a királyságot, a hatalmat és a legnagyobb országot az egész ég alatt.

  • Látvány, mint a kígyók
  • Látás vagy 0
  • Látás, ahogyan az ember látja
  • Állítsd vissza a látás videódat
  • Műtéti látás helyreállítása
  • Látásélességi tesztek táblázat segítségével
  • A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN: A látomás - licittravel.hu
  • EZÉKIEL KÖNYVE | 1. fejezet - Ezékiel látomása

Az ő országa örökkévaló ország lesz, neki szolgál, és neki engedelmeskedik minden uralkodó. Engemet, Dánielt, gondolataim úgy megrémítettek, hogy arcom színe is elváltozott. A dolgot jól szívembe véstem.