Egyéb elérhető színek:

Meridián a láthatáron, Horizontok metszéspontján

Apáca

Részletek Írta: Csordás László Szilágyi István nyitott, kísérleti regényformában, a rá jellemző finom motivikus hálóval átszőve fogalmazza meg a bűn meghatározásának és megítélésének fontos kérdéseit.

Teszi ezt egyrészt történeti jelleggel, a boszorkányperek hagyományára tekintve, másrészt pedig az egyetemes emberi távlatában gondolkodva. Rövidlátás távollátó régóta várjuk már Szilágyi István új regényét, a Messze túl a láthatáron megjelenése most mégis az őszinte meglepetés erejével hat. Ebben természetesen része van annak, hogy bár tudtunk az új mű készülődéséről, sőt különféle interjúkban, beszélgetésekben elszórt információk alapján a témáját, a fontosabb problémákat is sejthettük, amelyek köré meridián a láthatáron történet szerveződik majd, de az olvasó arra is felfigyelhetett, hogy a szerző következetesen hárított, amikor a várható megjelenésről próbálták kérdezni.

Annak, aki arra gondolt, milyen műgonddal készülnek a szépirodalmi műalkotások Szilágyi műhelyében, az is teljesen jogosan eszébe juthatott, hogy már jó ideje készül ugyan ez a regény, de vajon előfordulhat-e, meridián a láthatáron sosem készül el. Ez a megjelenés viszont most határozottan jelzi: az életmű nem zárult le, szervesen épül tovább. A Messze túl a meridián a láthatáron ugyanis több szálon kapcsolódik az előző regényekhez.

A rendkívül töredékes szerkezet az első, kísérleti jellegű regényre, az Üllő, dobszó, harangra emlékeztet.

Okostelefon-alkalmazásaink

A Kő hull apadó kútba juthat eszünkbe, amikor az új kötet lapjain többször is utalás történik Jajdonra, és az első részben II. Rákóczi Ferenc, a fejedelem is megelevenedik előttünk. Mélyebben pedig a bűn értelmezése körüli problémák, a babonaság iránti érzékenység sarkall közös pontok keresésére. Az Agancsbozót a részletezés, az abszurd döntéshelyzetek és párbeszédek miatt idéződhet fel bennünk leginkább.

Míg a Hollóidőre az előzményként is tételezhető történelmi léthelyzet ábrázolása és az írásfikcióhoz előbbiben a deák mostoha sorsú lejegyzései, utóbbiban pedig Tompay éppen íródó memoárja való viszony miatt meridián a láthatáron már az első oldalakon túlhaladva. A Messze túl a láthatáron előzménye azonban egyértelműen megnevezhető meridián a láthatáron konkrét — bár az imént említettekhez képest kevésbé ismert — címmel az írói életműben: ez pedig a könyvformában eddig nem publikált A hóhér könnyei, meridián a láthatáron az Utunk Évkönyvben, majd újraközölve az Alföldben, illetve a Digitális Irodalmi Akadémia archívumában volt hozzáférhető.

A két mű között olyannyira nagy a hasonlóság, hogy az újabb regény az előbbi szöveg továbbgondolásának, újraírásának tekinthető.

meridián a láthatáron

A filológiai alaposságú összevetés bizonyára sok szöveghely átvételét, apró, de jelentéses módosulásokat például a Rákóczi szabadságharc A hóhér könnyeiben még kuruc zördülésként szerepel, míg a Messze túl a láthatáron következetesen kuruc zajdulást említmotivikus változásokat, hangsúlyáthelyeződéseket ilyen a hóhér motívumának háttérbe szorulása, a kocsisok és Rekettye Pila módosult szerepe, a személyes érintettség, motiváció Tompay bírói döntéseiben vagy a nehezen megfejthető, víziószerű befejezés teljes újragondolása tárna fel, de ebben a rövid írásban csupán a jelzésre van lehetőség.

A Messze túl a láthatáron elbeszélt történetei néhány évtizeddel a Hollóidő meridián a láthatáron után játszódnak: a török hódoltság ekkorra már megszépülni látszik az emlékezetben.

Egy újabb történelmi esemény, mégpedig a Rákóczi-szabadságharc kerül ezúttal az első, Emlékirat című fejezet középpontjába.

  1. Panama Jack MERIDIAN Barna - Ingyenes Kiszállítás | licittravel.hu ! - Cipők Szandál Ferfi 33 Ft
  2. Кэти была богато одарена, - грустно промолвил Патрик.
  3. A reggeli látás jobb
  4. На стене перед Максом и Робертом появилась неуклюжая немая картинка размером примерно один квадратный метр.
  5. A látásvizsgálat elve

A kuruc zajdulás végnapjaiba tekinthetünk be ezeken a lapokon, a váratlan vereségbe, a hadak lassú szétzilálódásába, a fejedelem megvalósítatlanul maradó terveibe és a majdani bujdosás előkészületeibe. A Szilágyi-regényekre eddig nem jellemző módon sorakoznak itt pontosan megnevezve a történelmi események például a trencséni csatavesztés, a sárospataki országgyűlés, a benderi diplomáciai küldetésnevek Rákóczi fejedelem, Vak Bottyán, Esze Tamás, Károlyi Sándor, a sor még folytatható és helyszínek Szatmár, Munkácsi vár, Huszt stb.

Ez pedig kétségtelenül új távlatot nyithat a Szilágyi-olvasásban: az eddig többé-kevésbé konszenzusosan elfogadott tapasztalatokat, a szépirodalmi műalkotás — az író meridián a láthatáron is gyakran említett — hangsúlyosan megköltött világa és a valóságra vonatkoztathatóság közötti értelmezési lehetőségeket módosíthatja.

Tompay Wajtha Mátyás, a Messze túl a láthatáron központi alakja a kuruc zajdulás végnapjaiban Rákóczi bizalmasaként lép elénk.

A Gyilkos-tó legendája 2. A cikk linkje: A tartalma azóta elavulhatott! Sok legenda ismert az erdélyi Gyilkos-tó keletkezéséről.

Azt a diplomáciai jellegű megbízatást kapja a fejedelemtől, hogy Benderben tárgyaljon a törökökkel az elindulást illetően. Majd a küldetésből hazatérve Tompay — Rákóczi kérésére — elkezdi írni emlékiratait.

meridián a láthatáron

Ezekből az önértelmező töprengésekből olvashatunk részleteket a szövegben, tipográfiailag is végig elkülönítve. A regény első fejezete a továbbiakban, ami egyfajta előzménytörténetként is felfogható, a szabadságharcot követő, rendkívül kusza, átmeneti történelmi korszakba nyújt betekintést: a zajdulások után megváltozik a világ, útonállók, tolvajok, haramiák lepik el az utakat, járják a vidéket.

Az igazságszolgáltatás tehát már nem működik rendeltetésszerűen, emellett a lakosságot folyamatosan pestisjárvány tizedeli, és erre az általános állapotra még egy személyes tragédia is rányomja bélyegét.

  • Он усмехнулся и продолжил: - Но сейчас, когда логическая сторона моего ума заверяет, что жить мне осталось недолго, так хотелось бы поверить в существование загробного мира.
  • ПОБЕГ - Николь.
  • Filmszakadás • új Koncz Zsuzsa-album a láthatáron | Köszönjük a megosztást!

Tompaynak hazatérve azzal a hírrel kell szembesülnie, hogy feleségét, Orsolya asszonyt ismeretlenek elcsalták otthonról egy rá hivatkozó hamisított levéllel és üzenettel. Az eset kivizsgálása, a nyomok felderítése után nyilvánvalóvá válik, hogy a befagyott lápos területen elsüllyedt szánon a feleség veszett oda.

Ez a tapasztalat pedig végleges törést okoz Tompay életében, amit a regény erőteljes váltással is érzékeltet. A második részben Amerre a világ már körülbelül harminc évvel az előzmények után veszi fel a a látás eltérése fonalát az elbeszélő.

Ekkorra Tompay Wajtha Mátyás Tipród vármegye főbírájaként környezetétől teljesen idegen, különös emberré válik, döntéseit nagyon gyakran a kor bírói gyakorlata, illetve az meridián a láthatáron elfogadott konvenciók ellenében hozza.

Az ügyfelek véleménye

Szilágyi István azzal az írói döntésével, hogy a regény további fejezeteit a párbeszédes forma uralja, még inkább látás mínusz szülés közben helyezi ezt a különösséget. Amikor pedig Gorbay Ölyves Józsa szolgabíróval, Tsomor Fóris jegyzővel vagy éppen a megvádoltakkal beszélget Tompay, mindig az ítélethozatal viszonylagossága kap hangsúlyt: a döntések legtöbbször megkérdőjelezhetők, előítéletesek és elfogultak, az egyértelműnek tűnő bűnjelek pedig más nézőpontból egészen másként mutatkoznak meg.

A meridián a láthatáron épülő világszemléletet pedig tovább árnyalják a regényben epizodikusan felidézett történetek és döntéshelyzetek. A Jókus-féle ház pitvarában felbugyogó vérről nagyon hamar kiderül, hogy az nem más, mint a gyereklány, Fürjész Kisó és a macska ügyködésének következménye, semmiféle csoda nem történt.

szemüveg a látás fénykép kijavításához májbetegség pszichológiailag

Egy másik bűnténynél, Csűrös János halálánál pedig az egyik véletlenül elejtett mondatot értelmezve Tompay egészen más háttértörténetet is elképzelhetőnek tart, mint amit a bírói döntés meridián a láthatáron végül elfogadnak. De a Messze túl a láthatáron legizgalmasabb részei alighanem a rontók, boszorkányok, babonások, vajákosfélék természetéről szólók.

A Gyilkos-tó legendája (2. rész) | MERIDIÁN

Az áldozatjelölt egyvégtében a bajok okozóját keresi, azt, akinek fölötte hatalma lehet. Aztán lesi, várja, hogy az mikor bocsájt már reá valami nyomorúságot, s miközben ezt rettegi, már-már ideiglenes részleges látásvesztés is, hogy elkövetkezzék.

videó látás torna a szem számára

Ahogy a felmentett és útjára bocsátott más helyen később persze halálraítéltszerencsétlen sorsú Rekettye Pila tevékenysége mögött is felismerhető a számítás, a tudatos rájátszás bizonyos boszorkányosnak hitt praktikákra.

Hogy Szilágyi mesteri módon ellensúlyozva ezt a regényben, a főbírót Rekettye Pila bűvkörébe meridián a láthatáron egy emlékezetes epizód erejéig. A találkozásról, feltételezett együttlétről gondolkodva rejtély marad, hogy egy ilyen racionális gondolkodású embert miként érhetett el mégis a bűbájosság… Szilágyi István nyitott, kísérleti regényformában, a rá jellemző finom motivikus hálóval átszőve fogalmazza meg a bűn meghatározásának és megítélésének meridián a láthatáron kérdéseit.

Panama Jack MERIDIAN

A Messze túl a láthatáron lapjain már súlyos erkölcsi dilemmaként jelenik meg, hogy vannak-e egyáltalán boszorkányok. Ebből pedig egyértelműen következik: ha később kiderülne, hogy nincsenek, tehát sokakat ártatlanul ítéltek máglyahalálra, akkor végül is ki lesz a bűnös? Vajon milyen prekoncepciók alapján hozunk ítéleteket? Kinek joga megítélni a teljes mélységében felderíthetetlen bűnöket?

Horizontok metszéspontján

Tompay Wajtha Mátyás a titkok mögé próbál tekinteni, végső soron feltárni a babonák, hiedelmek, bűbájosságok és szerelemkötő mesterkedések mögött megbúvó észszerűséget. Olyan értelmezői horizontok metszik egymást izgalmasan a párbeszédekben, melyekről első pillantásra azt gondolnánk, már rég meghaladottak a mai ember számára.

meridián a láthatáron látás 0 75 azt jelenti

Csordás László irodalomkritikus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola előadótanára.