Impresszum

Szemészet az ókori görögországban

A diabéteszes retinopátiának különböző típusai ismertek:

A medicina története A tantárgyról A medicinatörténet választható kurzus, melynek célja, hogy a hallgatókat megismertesse az egyetemes orvostörténettel, mely az orvosi gondolkodás és a gyógyító gyakorlat fejlődéstörténete, valamint az orvostudomány és szakágainak a fejlődéstörténete az ókortól a A megszerzett ismeretek fokozzák a résztvevőkben a betegségek, a betegek, a kutatások és az orvosi felfedezések problémái iránti érzékenységet. Elérhetőségeink: Budapest, Nagyvárad tér 4. A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: Az orvostörténet egy multi-diszciplináris tárgy, amely magába foglalja a gyógyítás, a betegségek, az eszközök, az emberi kapcsolatoknak különleges formáit beleágyazva a mindennapi élet kultúrájába, szociális-gazdasági helyzetébe.

Fontos, hogy a kurzus a betegségek, a betegek, a kutatások, a felfedezések problémái iránti érzékenységet fokozza, adjon egy átfogó képet a történeti tudásról. Továbbá célja az egyetemes orvostörténet megismerése, mely az orvosi gondolkodás és a gyógyító gyakorlat fejlődéstörténete, az orvostudomány és szakágainak a fejlődéstörténete az ókortól a Érinti a kiemelkedő csomópontokat, a paradigmaváltások az orvoslásban, mely meghatározza az orvostudomány fejlődésének főbb irányait.

szemészet az ókori görögországban

A kutatások, felfedezések, és azok módszertana külön fejezetet képez a szakmatörténetben, melynek egyaránt következményei a gyógyító eljárások változásai, a segédeszközök kialakítása, a feltételrendszer-ellátásrendszer megteremtése, az orvos-beteg kapcsolatának átrendeződése. Minden korszakban bemutatjuk a medicinának és az orvosi gondolkodásnak a többi tudománnyal való szoros kapcsolódását, így átfogó képet nyújtunk a művelődéstörténeti és kultúrtörténeti aspektusokról is.

A tárgy tematikája Bevezetés az orvostörténelembe.

8 éves távollátásban hogyan kell kezelni

Az orvostörténelem helye a gyógyítás művészetében. Az orvostörténet forrásai: primer- szekunder források és értékelésük. Az őskori emberek betegségei, gyógyításuk, gyógyító emberek. A gyógyítási tapasztalat tovább élése a népi orvoslásban. Az ókori magaskultúrák medicinája I. India, Kína. Az ókori magaskultúrák medicinája II. Szemészet az ókori görögországban, Mezopotámia, zsidó orvoslás.

Az empirikus tudás, a gyógyszerkincs és a technikai eszközök gyarapodása különböző életbölcselettel és hagyománnyal. A görög és római medicina fejlődése. A hódító rómaiak egészségügye. Celsus, Galenosz. A középkor orvostudománya — az antik orvosi kultúra megőrzése, közvetítése és továbbfejlesztése.

A kolostori betegszobától az egyetemek orvosi szemészet az ókori görögországban bizánci, arab-iszlám, nyugati medicina. A reneszánsz medicina, humanista orvosok, szemléleti változások a medicinában. Paracelsus, Vesalius és kortársai.

Orvosok, orvostudomány

Az anatómia és oktatása. Leonardo da Vinci, Vesalius.

szemészet az ókori görögországban

Paracelsus és új szemlélete. A sebészet fejlődése, Paré.

Az ókori Görögország és a Római Birodalom története párhuzamosan 2. rész

Orvosbotanika, mineralógia. Fertőzések és járványok a középkortól. A fekete haláltól az AIDS-ig. Fertőzések teóriája, ellenük való küzdelem története.

A járványtan, a bakteriológiai története.

  1. Bővebben: Minoszi civilizáció A legkorábbi civilizáció, amely a mai Görögország területén feltűnt, a Kréta szigetén virágzó minoszi civilizáció volt kb.
  2. Jó látású dioptriák
  3. Gyakorlatok a szemlátás erősítésére
  4. Kína A tradicionális keleti orvoslás hazája.
  5. Üzenet Gyógynövények Az idők kezdete óta a növényeket az ember mindig is használta fájdalomcsillapításra.
  6. Forrás: Iskolakultúra-könyvek

Élettani és morfológiai kutatások és felfedezések a Harvey, Malpighi. A kórbonctan fejlődése. A klinikai oktatás kezdetei, Sydenham, Szemészet az ókori görögországban, Van Swieten.

A modern fogászat megalapozása, Fauchard. A modern medicina fejlődése: sebészet fejlődése.

Szerzetesi kórházakban ápolták a középkori betegeket » Múlt-kor történelmi magazin » Műhely

A szülészet és nőgyógyászat fejlődésének főbb állomásai. A preventív medicina története. Munkahelyek, börtönök és ipari ártalmak, munkaegészségtan, Ramazzini.