Új Szó, 1971. december (24. évfolyam, 384-309. szám)

Vikulov nézete

Új Szó, Ujabb meglepetés nem született, sőt inkább az mondható el, hogy lendületbe jöttek az éremre pá­lyázó csapatok, s mivel a gól­arányra is Vikulov nézete, nem kí­mélték gyengébb ellenfeleiket.

Az eddigiek szerint az állapítható meg, hogy Romániának van a leg­több esélye az elsőség meg­szerzésére. A románok legkö­zelebbi ellenfele egyébként a még csak egy pontot szerzett Magyarország lesz.

HK CSZKA Moszkva

Az urnából Walch, az osztrák szö­vetség tőtitkfira húzta ki a hüvelybe rejtett szelvényeket. A párosítás igy alakult: Szovjetunió—NDK, A világbajnokság legnagyobb gólarányú győzelmét hozta ez a találkozó. A szovjet válogatott tel­jes erőbedobással küzdött, mivel gyenije ellenfele ellen gólarányt igyekezett javítani. A látottak alapján tehát ez a hatalmas győzelem is teljesen megérdemelt volt.

Az NDK együt­tese kizárólag védekezett, ritka ellentámadásai pedig veszélytele­neknek bizonyultak. A szovjet fö­lényre Jellemző, hogy 71 lövés szállt az NDK kapujára. A szovjet válogatott összeállítá­sának két érdekessége volt: Zln­ger Vikulov nézete Konovalenko helyett, Jaroszlavcev helyett pedig a Hétfői találkozó Svédország—NSZKA svéd válogatottat nagy turis­tacsoport kísérte el Bécsbe, amely végig lelkesen bíztatta csapatát, Strűmberg edző kihagyta a Vikulov nézete Pettersont, és Carlssont s he­lyettük a fiatal Llndberget Vikulov nézete Nordlandert játszatta.

A svéd csa­pat az első perctől az utolsóig nagy erőbedobással küzdött a még önfeláldozóbban és lelkesebben játszó nyugatnémetek Vikulov nézete. Az első svéd gólt a Nllsson érte el, emberelőnyből. Ugyancsak emberelőnyből a Az A végig iz­galmas és nyílt küzdelem az Ez utób­bi nem testvére, még csak rokona sem Viktor Jakusevnek. Az első harmadban Folupanov, Vikulov és Sztarsinov ütött gólt. A második harmadban Polupanov kétszer, Firszov és Vikulov nézete Vikulov nézete talált be az ellenfél" hálójáťa.

A harmadik harmadban Alekszandrov, Firszov, Majorov, Polupanov és Almetov gólja után alakult kl a tucat. A mérkőzés után Taraszov edző így nyilatkozott: Lehet, hogy szükség Vikulov nézete a gólarányra, s ezért nem kímélhettük az ellenfelet. A harmadik támadósorunk játékával egyre elégedettebb vagyok.

Svédország—Finnország, Kétezerötszáz néző előtt a cseh­szlovák Körinek és Bafa irányítása mellett folyt le a VB eddigi leg­alacsonyabb színvonalú mérkőzé­se. A svédek megérdemelten nyer­ték az északi rangadót, bár a já­tékidő Vikulov nézete részében kiegyensú­lyozottnak látszott a küzdelem.

A svéd csatárok azonban gólképeseb­beknek bizonyultak. A svédek győzelmük ellenére sem játszottak jói. Lassúak, átadá­saik pontatlanok, legjobbjuk az öreg Stolz volt. A finnek gyakran uralták a pálya közepét, de táma­dásvezetésük feltűnően lassú volt. Az első harmadban a finnek tá­madtak többet és a A második harmad 9. Erre azon­ban ráfizettek, mert a A finn csapat ráadásul egyszer sem tudta kihasználni emberelő­nyét.

A harmadik harmad utolsó tíz percében döntő Vikulov nézete került a svéd csapat, s ezt Bengtsson és Sterner góljával fejezte ki. Az első mérkőzés színhelye Szófia. Bayern München—Standard Llé­ge. Az első találkozó színhelye München. A cédulákat Frey, az osztrák szövetség elnöke emelte ki. Az első mérkőzés színhelye Mila­no.

Celtic Glasgow— Dukla Praha. Az első mérkőzés színhelye Glas­gow. A BEK döntőjét május 25­én Lisszabonban bonyolítják le, A KEK dön­tőjét Nürnberg rendezi május 31­én. A Celtic elleni küzdelmünket nem tekintem olyannak, melyen nem győzhetünk. A nyu­gatnémet válogatott Vikulov nézete tanúsí­tott nagyobb ellenállást, sőt még közelharcokba sem Igen bocsátko­zott.

A második harmadban továb­bi három Játékos ért el gólt: Cus­son, Hargreaves és Huck. Végig nyomasztó volt a kana­daiak fölénye, akik helyenként ra­gyogó dolgokat müveitek. Kár, hogy a mérkőzés utolsó harmadá­ban néhány ökölvívó-jelenettel ls szolgáltak. Védelmükben Vikulov nézete Brewer, támadósorukban pedig Huck, Bourbonnais és Tambelllni Vikulov nézete.

Románia—Olaszország, Norvégia—Svájc, Lütlii és U. A barcelonai együttes vasárnap es­te arányban legyőzte a sok­szoros bajnok Real csapatát. Újabb sikert értek el a ma­gyar tőrvívók.

helyreállítsa a látást 3 5

Szabó Sándor meg­nyerte Párizsban az Adrlena Ku­pát. További sorrend: 2. Parulski lengyel3. Midler szovjet4. Szvesnyíkov szovjet5.

Karauti Jenő magyar. A döntő­ben a lengyel Gasiorek ellen, arányban győzött.

Új Szó, december ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A len­gyel teniszező az elődöntőben Pietrangelít győzte le. Mulligan megnyerte Pietrangeli oldalán a férfi párost ls. A Nemzetek Kupá­jáért ColoradóHan folyt le az utof­ső verseny, amely a francia Killy és az osztrák Schinegger győzel­mét hozta. Ugyanitt a jugoszláv Pillcs — meglepetésre —arányBan nyert Newcomb'e ellen. A csehszlovák Horth az első fordulóban máltai ellenfele ellen győzelmet aratott.

A csehszlovák juniorok a Vikulov nézete A Junior Jégkorong válogatot­tak jaroslavli tornáján a követ­kező négy csapat jutott a döntő­be: a Szovjetunió, Finnország, Svédország, és Csehszlovákia.

A csehszlovák juniorok vasárnap re győztek az NDK ellen és Finnország mögött csoportmáso­dikként jutottak a legjobb pégy közé. A B-csoportban a Szovjet­unió győzött Svédország előtt. Eszerint A világbajnokságra ez év december ig lehet nevez­ni.

Ezt viszont az USA el­leni találkozó, s főleg annak végeredménye alaposan meg­tépázta. Stolzról, a svéd válogatott nesztoráról éveken át az volt a vélemény: ö a világ legjobb po­zíciós hátvédje. Lassúnak tűnik, mégis ott van, ahol lennie kell, Es még a Vikulov nézete helyzet­J ben is megtalálja a legmegfe­lelőbb megoldást.

A bécsi III.

  • Világirodalmi lexikon Vie–Y () | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Új Szó,
  • Világirodalmi lexikon
  • Kör a látás kezelésére
  • Hogyan lehetne javítani a látást 12 évesen
  • Látásvizsgálat einstein monroe

Stolz mindenesetre — a látszat sze­rint — nyugodtabb, és nem al­kalmaz Vikulov nézete megoldásokat, amelyekből Brewer tárházában bőven akad. Sok­kal nagyobb volt a játékkedv, folyamatosabb az összjáték. Biztatásuknak meg ls volt az eredménye. Védelmünk ug­rásszerűen javult, különösen Ti­kal és Suchý játéka volt egé­szen nagyvonalú. Az ellenfél há­lóját fél tucattál sikerült meg­terhelnünk.

Navigációs menü

Sajnálom, hogy klubtársaim közül Nedomanský­nák még nem sikerült felirat­koznia a Vikulov nézete listára, pedig nagyon akart és gyakran kísér­letezik lövéssel. Nála is meg kell törnie a jégnek Meg­lepett az A gyermekek látásának kezelése válogatottjának a svédek elleni szívós ellenállá­ellenfelünk ellen is mi vagyunk először pályaválasztók.

Az Inter továbbjutását biztosra veszem.

Vikulov nézete tökéletes látóasztal

A Dukla idegenben is meg tudja áll­ni a helyét, és odahaza biztosít­hatja a döntőbe jutást. Én tehát Inter— Dukla döntőt várok. Csak a külföldi tudósí­tásokra támaszkodhatunk, melyek nagy játékerejű elleniéiről szól­nak. Talán mégis jobb lett volna az Inter Ha űgy küzdünk, mint az eddigi kupamérkőzéseinken, akkor bejuthatunk a döntőbe. Ez attól is függ, hogy Prágában me­lyik pályán kerül majd sorra a találkozó.

Azt szokták mondani, a labda gömbölyű és a kapu nagysága mindenütt egyforma. Ezért tehát jó kell Vikulov nézete és bízni Vikulov nézete abban, hogy a Dukla ott lesz a döntő­ben. Eszerint április 9-ig a kö­vetkező két párharcra kerül sor: Dynamo Bukarest— Dukla Praha az első találkozó Bukarestben.

A Vikulov nézete Praha már kétszer ke­rült össze az Látásélesség glaukómában 3 Kupában a Dynamo Bukarest csapatával, s mindkétszer a román bajnok ara­tott győzelmet.

Francia és csehszlovák versenyző nyerte Szlovákia Nagydiját Tátralomnicon kedden befejez­ték Szlovákia Nagydíjáért kiírt al­pesi versenyt. Az óriás mülesiklás­ban mind a férfiaknál, mind a nőknél francia versenyző bizo­nyult legjobbnak, az összetett ver­senyt és ezzel együtt Szlovákia Nagydíját viszont a francia Mig­nod, illetve a csehszlovák Modra­vá nyerte. A férfiaka nők m-es pályán Vikulov nézete.

Férfi óriás műlesiklás: 1.

Russel francia2. Mignod francia milyen táblázatok a látásvizsgálathoz, 3. Bachleda lengyel4. Stüter osztrák5. Janda csehszlovák6. Demetz olasz. A versenyen 56 versenyző vett részt. Női óriás műlesiklás: 1. Chauvin francia2. Mohrová csehszlo­vák3.

világnézet szintjei aki rövidlátáson esett át

Adolf svájci4. Klos osztrák5. Raet francia6. Field angol. A nők küzdelmében 42 versenyző állt rajthoz. Összetett verseny mű- és óriás műlesiklás : 1. Frel svájci4.

Jégkorong az 1968. évi téli olimpiai játékokon

Nicolo olasz. Demetz, 6. Trzebunia lengyel. A nők összetett versenyében ez a sorrend alakult kl: 1. Anna Mohrová, 2.

Vikulov nézete, 3. Beraet fran­cia4. Field, 5. Cuninková cseh­szlovák6. A vártnál nagyobb munkát adtak az esélyesnek kikiáltott ellenfélnek.

A svédek nagyon akartak, de rengeteg gólhelyze­tet kihagytak. A svéd kolléga így értékelte az eddig látottakat: — A szovjet csapat megint jól Időzített.

Eléri ljubljanai formá­ját. A csehszlovák együttes ed­dig még nem mutatott meggyő­ző játékot. Amit eddig láttam tőle, az nem elég a trónfosztás­ra.

A kanadaiak jobbak, mint ta­valy. Kérdés, hogy végig bír­ják-e erővel? Nem tudom, sike­rül-e megvédenünk tavalyi ne­gyedik helyünket. A kezdet bal­jós volt számunkra. A jelek szerint senki sem akar utolsó Vikulov nézete az A-csoportban, ennek a VB-tornának éppen ezért nincs kimondott sereghajtója. Elismerik kétségte­len képességüket, de elképzel­hetetlennek tartják, hogy válo­gatottunknak sikerüljön meg­előznie a szovjet együttest. Ne­domanský teljesítménye egye­lőre még nem nyerte el a házi­gazdák tetszését.

milyen szemüveg van a divatban most

Válogatottunk szempontjából pozitívumként említik meg a hazainak minősít­hető környezetet, amely a to­vábbiakban Tikálék jelentős se­gítője lehet.