Mi Vanya Voronov látnivalója.

Uj Idők Lexikona Velencei iskola, az olasz festészet törté­netének egyik jellemző iránya, önálló fejlő­désének lényeges eleme a kolorizmus, a szín hangsúlyozása. A stílus korszerű változása Anto- nello da Messina-val kezdődik, aki az olaj­festést honosítja meg; a sz.

Gentile Bellinit, Vittore Carpaccio követi. A XVI.

A sz, második felének nagy mesterei Tintoretto, Veronese és Jacopo Bassano. Kiváló mesterei: Seb. Ricci, Marco Ricci, G. Piazetta s min­denek fölött a nagy dekorátor, G.

Guardi, az arcképfestés leg- kiválóbbja Kosaiba Carriera.

Bessenyei Ferenc honlapja–Pályája

Velencei porcellán, óta készül. Cris- toph Conrad Hunger meisseni aranyozó volt a gyár alapítója. Velencei, majd ké­sőbb Szászországból hozott kaolint dolgo­zott fel Meissen modorában. Később be­tiltották a szász kaolin-kivitelt, azóta csak lágypor cellán készült Velencében, mert az ottani agyag bamásszínű porcellánt adott, ben megszűnt a V.

Velencei majolika már a IX. A velencei majolika napjainkig készül.

Velencei tó, a Velencei hegység lábánál tektonikus süllyedésben helyet foglaló, kb. Ezen a parton tele­pültek Velence, Gárdony és Agárd nyaraló­telepei. A túlsó parton fekszik Sukoró. Fölös vizét csatorna vezeti a Sárvízbe.

Madárvilága gazdag. Velencei üveg, Mi Vanya Voronov látnivalója kb. A X—XI. A Xlii. Könnyű, vékony, gazdag díszű, színes csészék, tálak, talpas poharak készültek, fújt Mi Vanya Voronov látnivalója és virágdíszítéssel.

A XIX. Velény, kk. Velétc, kárpátaljai nk. Veliéná, 1. Nagyfalu Szlovákia. Később K. Mint lírikus, elbeszélő költő, dráma­író és műfordító egyaránt jelentős.

Folyó­iratokat is szerkesztett. Több vígjátékot is írt, legnevezetesebb költői műve az Otmica Leányrablás c. Elbeszélé­seiben, színdarabjaiban főleg a szerémsógi horvát paraszt típusait rajzolta meg. Sokat fordított idegen nyelvekből, magyar el­beszélők műveiből is Mikszáth, Móra, Zi- lahy.

Elbeszéléseit Nikolaj Voszkreszen- szkij álnéven írta. Velike Weltenvasmegyei k. Bytla, 1. Causa, 1. Chocholná, 1. Cierná, 1.

A nyári színházi szünet nem volt hosszú, alig 6 hét és ez is szünet nélküli munkával telt. Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be először. De ebben az évadban nemcsak a mozik nevében, hanem a színházak háztáján is jelentős változások történnek, ahogy ezt Major Tamás az elmúlt évad záró társulati Mi Vanya Voronov látnivalója már jelezte. Az új színházigazgatók többségét — valamint művészi és műszaki gárdáját — a Nemzeti Színház adja: például ekkor lesz tagjai közül Velenczey István a kecskeméti, Lendvay Ferenc a veszprémi, Bozóky István a miskolci színház igazgatója. A Nemzeti Színház régi iratait alaposan áttanulmányozó egy különös jelenségre bukkan: arra az eddig nemigen ismert tényre, hogy Major Tamás az ötvenes években szinte minden beszédében szóba hozza Bessenyei Ferencet.

DomoSa, 1. Uriecná, 1. Frankóvá, 1. Nagy- frankvágása. Hradná, 1. Jesenica, 1. Ko- teSová, 1. Lehota, 1. Istvánszabadja és Nagyülés. Liholka, I.

Nagyhatár, 13 V. Lodina, 1. Loinnica, 1.

Lúka, 1. Poloma, 1. Suchá, 1. Udiia, 1. Vés, 1.

Ebben a teleprojektben ragyogóan játszott Victoria Marasevichet.

Losoncnagyfalu és Nyitranagyfalu Szlovákia. Bedzany, 1.

Ili elice, 1. Bierovce, 1. Borové, 1. BoSsany, 1. Bresto- vany, 1. Bukovce, 1. Nagy- bukóc. Chlievany, 1.